Spätný ventil

Definícia

objekt obmedzujúci spätný tok kvapalín

Príklady

spätná klapka, zariadenie na zabránenie spätného toku


Non-return valve

Definition

return flow restricting object of liquids


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0