Zariadenie na využívanie pôdy

Definícia

stavebný subjekt pre pozemnú výrobu


Land use facility

Definition

construction entity for land-based production


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0