Signálny filter

Definícia

objekt stabilizujúci signál potláčajúci definovaný frekvenčný rozsah signálu

Príklady

signálový filter


Signal filter

Definition

signal stabilising object suppressing a defined frequency range of the signal

Examples

ferrite


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0