Zemný systém

Definícia

Priestorový systém, ktorý ohraničuje stavebný subjekt smerom nadol

Príklady

pozemok, dvor, trávnik, nábrežie cesty


Ground system

Definition

space system which terminates a construction entity downwards

Examples

ground, courtyard, lawn, road embankment


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0