Elektrická zásuvka

Definícia

nízkonapäťový pripájací objekt na pevné pripojenie ohybného kábla pre zariadenie využívajúce prúd

Príklady

prípojková skrinka, pevné zapojenie, nástenná skrinka


Power outlet

Definition

low voltage connecting object for fixed connection of a flexible cable for a current-using equipment


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0