Relé

Definícia

objekt na prenos elektrického signálu bez oneskorenia

Príklady

výkonové relé, frekvenčné relé, pomocné relé, signálne relé, prúdové relé, napäťové relé


Relay

Definition

electric signal relaying object by forwarding without delay

Examples

coupler


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0