Stĺp

Definícia

konštrukčný nosný objekt v zakrivenej alebo priamej lineárnej forme prenášajúci tlakové sily na iné konštrukčné objekty

Príklady

stĺp, pilier, opora


Column

Definition

structural supporting object in a curved or straight linear form transferring compressing forces to other structural objects

Examples

baluster, compression member, pillar, foundation column, strut


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0