Prepínač Flip

Definícia

zariadenie na interakciu prstov pomocou páky

Príklady

pákové zariadenie


Flip switch

Definition

finger interaction device by lever operation

Examples

2-position switch


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0