Ochranný systém

Definícia

samočinný technický systém, ktorý chráni pred nebezpečenstvom alebo nežiaducimi podmienkami


Protection system

Definition

self-acting technical system which protects against danger or unwanted conditions


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0