Práčovňa

Definícia

pracovný priestor na čistenie odevov

Príklady

práčovňa, sušiareň, dezinfekčná miestnosť, umývačka na autá, sanačná miestnosť


Laundry

Definition

workspace for laundering clothes and linen

Examples

laundrette, laundry, laundry room, utility room, wash house


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0