Stĺp

Definícia

nosný predmet v diskrétnej polohe vertikálnym tlačením

Príklady

stĺp pouličného osvetlenia, stožiar, stĺp elektrického vedenia, stožiar, trojnožka, schodiskové vreteno


Mast

Definition

carrying object at a discrete position by vertical pushing

Examples

electricity pylon, pole, post, supporting bracket, transmission tower


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0