Premostenie

Definícia

dopravné zariadenie pre jazdeckú dopravu


Bridleway

Definition

traffic facility for equestrian traffic


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0