Chodník pre peších a cyklistov

Definícia

dopravné zariadenie pre cyklistickú a pešiu dopravu


Foot and bicycle path

Definition

traffic facility for bicycle and pedestrian traffic


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0