Ubytovacia budova

Definícia

obytná budova na dočasné bývanie

Príklady

kasárne, ubytovňa, budova ubytovne, budova hotela, vojenské kasárne, budova motela, väznica, väzenské kasárne, ubytovňa, útulok, rekreačný bungalov


Lodging building

Definition

residential building for temporary living

Examples

barracks, dormitory, hostel building, hotel building, military barracks, motel building, prison, prison barracks, residential hotel, shelter, vacation bungalow


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0