Počítadlo

Definícia

snímač incidentov. zisťujúci počet incidentov so skalárnym výstupom

Príklady

otáčkomer, počítadlo


Counter

Definition

incident sensing object detecting the number of incidents, with scalar output


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0