Optický smerovač

Definícia

objekt optickej signalizácie, ktorý preposiela dátové balíky medzi počítačovými sieťami

Príklady

optický smerovač


Optical router

Definition

optical signalling object forwarding data packages between computer networks


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0