Konštrukcia železničného koľajového násypu

Definícia

konstrukčný systém povrchu zeme pre uloženie koľajovej dráhy

Príklady

podkladné vrstvy pre koľaj


Railway embankment construction

Definition

ground surface construction system for railway track support


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0