Konštrukcie zemných prác

Definícia

Systém nosnej konštrukcie tvoriaci stanovený objem terénu

Príklady

terén, zemné práce


Groundworks structure

Definition

structural system forming a regulated volume of underground

Examples

terrain, groundworks


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0