Brzda

Definícia

objekt obmedzujúci pohyb tým, že zabraňuje vysokej rýchlosti iného objektu

Príklady

brzda dverí, plynová pružina, retardér dráhy


Brake

Definition

movement restricting object by reducing the speed of or stopping another object


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0