Výhybňa

Definícia

dopravný priestor pre vozidlá určený na stretávanie vozidiel


Passing place

Definition

vehicle traffic space for meeting of vehicles


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0