Potrubie

Definícia

rozvodné zariadenie pre kvapaliny v uzavretom prostredí

Príklady

denné vodovodné potrubie, tunel distribučnej siete, palivové potrubie, odpadové potrubie, vodovodné potrubie, vodovodný tunel


Piping

Definition

distribution facility for fluids in a closed environment

Examples

day water piping, distribution network tunnel, fuel piping, wastewater piping, water supply piping, water tunnel


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0