Anténa signálu

Definícia

objekt konverzie signálu medzi drôtovou a bezdrôtovou formou

Príklady

pevná anténa, parabolická anténa


Signal antenna

Definition

signal converting object between a wired and wireless form

Examples

aerial, antenna, inductive signal antenna, IR diode, IR sender, oscillator, RF signal antenna


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0