Protipožiarny uzáver

Definícia

požiarny ochranný objekt uzatvárajúci priechod na zabránenie šírenia dymu a/alebo požiaru

Príklady

požiarna upchávka


Fire blind

Definition

fire protecting object closing a passage for preventing spread of smoke and/or fire


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0