Distribučný systém signálu

Definícia

dopravný systém pre signály

Príklady

systém káblového elektromagnetického signálu, systém optického káblového signálu, bezdrôtový signálny systém, indukčný signálny systém


Signal distribution system

Definition

transport system for signals

Examples

data distribution system, telephone signal distribution, paging signal, induction loop system, hearing loop system


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0