Drenážne potrubie

Definícia

objekt otvoreného vedenia kvapaliny pomocou perforovanej rúrky

Príklady

drenážna rúra, priesaková rúra, odvetrávacia rúra


Drainpipe

Definition

open enclosure guiding object by perforated pipe

Examples

infiltration pipe, aeration pipe


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0