Detektor pevných látok

Definícia

snímač koncentrácie pevných látok s Booleanovým výstupom

Príklady

emisie prachu, merač emisii


Solid matter detector

Definition

concentration sensing object of solid matter, with Boolean output

Examples

concentration detection switch, smoke detector, smoke switch, turbidity detector, visibility detector


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0