Ľahká železničná tranzitná doprava (LRT)

Definícia

dopravné zariadenie na mestskú dopravu s vozidlami viazanými na železnicu, s úrovňovými križovatkami s inou dopravou

Príklady

električka, električka, trolejbus


Light rail transit (LRT)

Definition

traffic facility for urban transport with rail bound vehicles, with level crossings with other traffic

Examples

streetcar, tramway, trolley


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0