Baňa

Definícia

výrobné zariadenie pre pevné látky používané na ďalšie zušľachťovanie

Príklady

povrchová baňa, lom, zariadenie na spracovanie surovín


Mine

Definition

production facility for solid matter used for further refinement

Examples

open-pit mine, quarry, raw materials facility


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0