Komplex využitia vody

Definícia

stavebný komplex pre vodnú výrobu alebo hospodárstvo

Príklady

rybia farma, rybia liahňa, nádrž, priehrada proti prílivu a odlivu, komplex na reguláciu a zadržiavanie vody, komplex na reguláciu vody, komplex na monitorovanie vodnej hladiny a prietoku, komplex na čerpanie vody


Water use complex

Definition

construction complex for water-based production or management

Examples

fish farm, fish hatchery, reservoir, tidal barrier, water control and retaining complex, water control complex, water level and flow monitoring complex, water pumping complex


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0