Napájací filter

Definícia

elektrický stabilizačný objekt potláčajúci definovaný frekvenčný rozsah v rámci toku

Príklady

výkonový filter


Power filter

Definition

electricity stabilising object suppressing a defined frequency range within the flow


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0