Akustický senzor

Definícia

audiovizuálny snímač na snímanie zvuku so skalárnym výstupom

Príklady

mikrofón


Acoustic sensor

Definition

audio-visual sensing object of sound, with scalar output

Examples

acoustic survey device, microphone


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0