Varovný systém

Definícia

informačný systém, ktorý generuje pevný, stanovený signál alebo hlasovú správu ako varovanie pred nebezpečnými alebo nežiaducimi podmienkami

Príklady

systém varovného zvuku a/alebo svetla, varovný systém s nahraným signálom


Warning system

Definition

information presenting system which produces a fixed sound or voice messages to warn of hazardous conditions

Examples

patient warning signal, disabled alarm system


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0