Audiovizuálny alarm

Definícia

viacnásobná forma prezentujúci objekt pre diskrétne stavy

Príklady

audiovizuálny alarm


Audio-visual alarm

Definition

multiple form presenting object for discrete states


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0