Snímač sily

Definícia

snímač určený k meraniu hmotnosti, sily alebo krútiaceho momentu


Force sensing object

Definition

sensing object for weight, force or torque

Examples

kind of object sensed and kind of output signal


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0