Montážny robot

Definícia

objekt na spájanie objektov fyzickou montážou

Príklady

priemyselný robot, montážna linka


Assembly robot

Definition

assembling object by physical assembly


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0