Vyšetrovacia miestnosť

Definícia

pracovný priestor pre diagnostiku

Príklady

CT, röntgen, vyšetrovacia miestnosť, pitevňa


Examining space

Definition

workspace for diagnosis

Examples

electrocardiogram room (ECG-room), electroconvulsive therapy room (ECT-room), first-aid room, maternity ward, operating theatre, preadmission room, surgery, test room, trauma room, tri-age room


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0