Tlačiareň

Definícia

grafické zobrazenie na tlačenom médiu

Príklady

tlačiareň, kopírka


Printer

Definition

graphical display on a printed media


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0