Snímač prietoku

Definícia

snímač prietoku s Booleanovým výstupom

Príklady

vodomer, kvapalinové meradlo


Flow switch

Definition

flow sensing object, with Boolean output

Examples

gas flow switch, matter flow switch


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0