Čakáreň

Definícia

rezidenčný priestor na čakanie

Príklady

foajé, čakáreň


Waiting space

Definition

occupiable space for waiting

Examples

drawing room, emergency assembly point, gate, lounge, reception room, withdrawing room


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0