Ornamentálna entita

Definícia

stavebný celok so symbolickým alebo umeleckým významom


Ornamental entity

Definition

construction entity with symbolic or artistic meaning


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0