Snímač kvapaliny

Definícia

snímač koncentrácie kvapaliny so skalárnym výstupom

Príklady

detektor viditeľnosti


Liquid sensor

Definition

concentration sensing object of liquid, with scalar output

Examples

concentration sensor, fog sensor, petrol concentration sensor, visibility sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0