Ampérmeter

Definícia

skalárne zobrazenie reprezentujúce elektrický prúd

Príklady

ampérmeter


Ampere meter

Definition

scalar display representing electric current


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0