Snímač absolútneho tlaku

Definícia

snímač tlaku využívajúci jeden port na snímanie absolútneho tlaku so skalárnym výstupom

Príklady

snímač tlaku


Absolute pressure transmitter

Definition

pressure sensing object utilizing one port for absolute pressure sensing, with scalar output

Examples

absolute pressure sensor, manometer, pressure monitor, pressure sensor, pressure transducer


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0