Odpojovač s poistkou

Definícia

elektrický oddeľovací objekt mechanickým oddelením nadväzujúceho obvodu od predchádzajúceho obvodu a so zabudovanou poistkou

Príklady

odpojovač poistiek


Fused disconnector

Definition

electric separating object by mechanically isolating the downstream circuit from the upstream circuit and with a built-in fuse

Examples

fuse-switch disconnector, switch-fuse disconnector


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0