Ukazovateľ rozmerov

Definícia

skalárne zobrazenie reprezentujúce priestorový rozmer a/alebo polohu

Príklady

uhol, indikátor polohy


Dimension indicator

Definition

scalar display representing spatial dimension and/or position

Examples

angle indicator, position indicator


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0