Elektronický výkonový spínač

Definícia

elektrický riadiaci objekt elektronicky

Príklady

defibrilátor, elektrický termostat, spínač riadiaceho obvodu, termostat


Electronic power switch

Definition

electric controlling object electronically

Examples

defibrillator, motor starter, solid state power transistor, thyristor, tube power transistor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0