Oporná stena

Definícia

konštrukčný nosný objekt v rovine alebo zakrivenej ploche odolávajúci ohybovým momentom

Príklady

oporný múr, gabión, štetovnica, opora


Retaining wall plate

Definition

structural supporting object in a standing plane or curved surface form withstanding bending moments

Examples

cantilever wall, gravity wall, sheet piling


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0