Budova kúpeľov

Definícia

fyzicky potrebná budova na umývanie osôb

Príklady

kúpeľný dom, sauna, kúpele


Baths building

Definition

physical needs building for persons to wash themselves

Examples

bath building, sauna, spa


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0