Manipulačný priestor

Definícia

operačný priestor stroja poskytujúci voľný priestor okolo zariadenia

Príklady

bezpečnostná zóna, priestor stroja


Clearance space

Definition

equipment operation space providing clearance around equipment

Examples

safety room


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0