Snímač rotácie

Definícia

snímač tempa pre rotáciu so skalárnym výstupom

Príklady

detektor rotácie


Tachometer

Definition

time-rating object of rotation, with scalar output

Examples

rotation speed sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0